0511 42 13 16

D.A. van den Bremer


0511 42 14 16

J. Henstra

Visites

De huisarts legt meestal de visites af tussen 12 uur en half drie. U kunt een huisbezoek aanvragen bij de assistente, bij voorkeur ’s ochtends tussen acht uur en half tien. Voor veel klachten en aandoeningen heeft de huisarts betere mogelijkheden op de praktijk tot zijn beschikking.

Assistente-spreekuur
De assistente heeft dagelijks spreekuur.

De assistente heeft een eigen spreekuur voor:

  • het geven van injecties
  • het verwijderen van hechtingen
  • wondbehandeling
  • het uitspuiten van oren
  • de behandeling van wratten
  • het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
  • bloeddrukcontrole
  • het zwachtelen van benen