0511 42 13 16

D.A. van den Bremer


0511 42 14 16

J. Henstra

Klachtenregeling

In januari 2016 is de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) van kracht geworden. In 2017 is er een nieuwe landelijke organisatie voor het melden van klachten en geschillen. Wij zijn aangesloten bij SKGE. Op hun website vindt u verdere formulieren en werkwijze.  U heeft de mogelijkheid contact op te nemen met een klachtenfunctionaris als u er met de praktijk niet uit komt.

Onze praktijk heeft een systeem voor het melden van klachten en incidenten. U kunt bij de assistente aangeven, dat er iets misgegaan is. Wij vinden het jammer als er iets gebeurt waar u niet tevreden over bent, maar wij vinden het niet erg dat u dit kenbaar maakt. Hiervan kunnen wij leren en ervoor zorgen, dat het een volgende keer voorkomen wordt.

Komt u er met de assistente niet uit, of heeft u een klacht over een assistente of andere praktijkmedewerker, dan kunt u dit melden bij de huisarts. Vanaf 1 januari 2017 is het verplicht voor organisaties om een klachtenfunctionaris te hebben. Hiervoor zijn wij vanaf 1 januari 2017 aangesloten bij SKGE (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Uiteindelijk is er ook nog het Landelijk Meldpunt Zorg, die nauw samenwerkt met de Inspectie Gezondheidzorg.