0511 42 13 16

D.A. van den Bremer


0511 42 14 16

J. Henstra

POH-S

Bij huisartsenpraktijk Mûnewei werken 3 praktijkondersteuners somatiek. Ze begeleiden patiënten met een chronische aandoening zoals: diabetes mellitus, hoge bloeddruk, astma/COPD. Maar ze kunnen ook hulp bieden bij het stoppen met roken. Daarnaast voeren ze een aantal onderzoeken uit zoals een longfunctietest, vaatonderzoek (om de toegankelijkheid in de benen te meten) en geven ze extra ondersteuning en begeleiding aan kwetsbare ouderen. De POH werkt intensief samen met uw huisarts om u de juiste zorg te kunnen bieden.

In de praktijk zijn werkzaam:

Mw R. Dijkstra
Mw N. Cuperus – de Boer
Mw A. Dillema