0511 42 13 16

D.A. van den Bremer


0511 42 14 16

J. Henstra

Openingstijden / spreekuren

Ma t/m vrij 08.00 – 17.00 uur
De praktijk is tussen 9.30 – 10.00 uur en 11.30 – 14.30 uur alleen voor dringende zaken bereikbaar.

Koffie pauze 9.30 – 10.00 uur

Lunch pauze 12.00 – 13.00 uur

In geval van levensbedreigende situaties, wanneer iedere seconde telt belt u 112.

Buiten openingstijden en op feestdagen belt u:
Dokterswacht Friesland: 0900 – 112 7 112

U kunt telefonisch een afspraak maken voor het spreekuur van de huisarts, praktijkondersteuner of de assistente. Maandag is bij ons de drukste dag, hierdoor kan het zijn dat dan de wachttijd aan de telefoon iets oploopt.

  • De huisarts heeft dagelijks spreekuur:
    tussen 08:00 – 11:30 uur en tussen 14:30 – 17:00 uur.
  • Rijdt visites van 12:00 – 14:30 uur

Aanwezigheid:
Dhr D.A. van den Bremer op ma / di / woe / don
Dhr J. Henstra op ma / di / don / vrij
Mw. M. Hoogeboom-Oberman op ma / woe / vrij

Triage bij het maken van een afspraak.
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw afspraak. Zij is hiervoor opgeleid en zal vertrouwelijk met uw informatie omgaan.
Indien u klachten heeft waardoor u denkt dat u dezelfde dag gezien moet worden verzoeken wij u om tussen 8.00 en 9.30 uur te bellen. Bij de planning van de afspraken wordt uitgegaan van een consultduur van 10 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, bijvoorbeeld bij meer dan 1 klacht/probleem, overleg dan met de assistente. In dat geval kunnen we een bijvoorbeeld dubbele afspraak maken zodat de huisarts meer tijd voor u heeft.
Neemt u graag tijdig contact met ons op wanneer u de afspraak wilt annuleren