0511 42 13 16

D.A. van den Bremer


0511 42 14 16

J. Henstra

PGO

Inzage eigen dossier

Door een nieuwe wetgeving staat uw medisch dossier open voor eigen inzage. U kunt
hier vanaf 18 jaar gebruik van maken door u aan te melden bij een PGO.

PGO

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een gratis app of website. In een
PGO kunt u op een veilige manier uw gegevens opvragen bij de huisarts of een
andere zorgverlener. Zodra er nieuwe uitslagen, brieven van specialisten, adviezen of
verslagen van uw consult worden ingevoerd door de huisarts of assistente kunt u
deze ophalen in uw PGO. Een hele mooie manier om uw adviezen en uitslagen terug
te lezen in uw eigen tijd.

Welk PGO moet ik kiezen?

U mag zelf kiezen. Wij hebben op dit moment ervaring met PGO Zodos en Drimpy.
Beide PGO’s werken goed met ons systeem, maar het staat u vrij om een andere PGO
te proberen.  Voor de PGO’s van Zodos en Drimpy hebben we handleidingen gemaakt
om het proces van aanmelden en opvragen makkelijker te maken. U vindt de PDF
bestanden van de handleidingen met daarin de link naar de website van de
betreffende PGO onderaan dit bericht. Als u de link in het PDF bestand gebruikt hoeft
u niet zelf de huisarts op te zoeken maar staat dit al voor u ingevuld.

Pas op met gegevens verstrekken aan derden

Vraagt uw werkgever, school, bedrijfsarts of andere instantie om inzage in uw
gegevens? Verstrek ze niet zelf! Zij horen u een machtiging te laten ondertekenen en
de gegevens via de huisarts of specialist op te vragen. De huisarts verstrekt alleen de
gegevens die nodig zijn. We komen regelmatig onterechte aanvragen tegen, ze
proberen dan via u zonder machtiging aan gegevens te komen. Een werkgever mag
bijvoorbeeld NOOIT naar uw medische gegevens vragen dit hoort via de bedrijfsarts
te gaan.