0511 42 13 16

D.A. van den Bremer


0511 42 14 16

J. Henstra

Assistente spreekuur

De assistente heeft dagelijks haar eigen spreekuur tussen half twee en drie uur.
Dit gebeurt volgens protocollen, de huisarts blijft eindverantwoordelijk.
De assistente heeft een eigen spreekuur voor
– het geven van injecties na afstemming met de huisarts
– het verwijderen van hechtingen
– het uitspuiten van oren zonder verdere klachten van gehoor of pijnklachten
– behandeling van wratten. Zij geeft instructie voor zelfbehandeling en stipt zo nodig de wratten
aan.
– het maken van uitstrijkjes in het kader van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker.
– een deel van de keuring voor het rijbewijs, zoals het meten van bloeddruk, nakijken van urine
en controle van gezicht en gehoor.
– controle volgens protocol van de bloeddruk voor mensen, die bekend zijn met een hoge
bloeddruk of andere risicofactoren voor hart- en vaatziekten.
– zwachtelen benen. De huisarts kan de wond aan het been tussendoor beoordelen.
– tapen van enkel na beoordeling door de huisarts
Op verzoek van de huisarts maakt de assistente zo nodig een hartfilmpje (ECG).