0511 42 13 16

D.A. van den Bremer


0511 42 14 16

J. Henstra

13 april 2021

Start COVID-vaccinatie Huisartsenpraktijk Mûnewei op zaterdag 17 april

Start COVID-vaccinatie Huisartsenpraktijk Mûnewei op zaterdag 17 april in sporthal de Trimmer te Dokkum.

Op verschillende fronten wordt inmiddels zo snel mogelijk gevaccineerd tegen COVID-19. Ook wij
huisartsen dragen hieraan bij, door te vaccineren met het AstraZeneca-vaccin. Het RIVM heeft op basis van het advies van de Gezondheidsraad bepaald dat de vaccinatie door de huisarts op dit moment alleen is voor:

  • mensen geboren in 1956 t/m 1960
  • groepen patiënten met een hoog risico op een ernstig beloop van een COVID-19-infectie:
  • mensen met zwaar overgewicht (een BMI van 40 of hoger), geboren tussen 1-1-1946 en 31-12-1960
  • mensen met het syndroom van Down die thuis wonen, geboren tussen 1-1-1946 en 31-12-1960
  • Alle bij ons bekende patiënten uit deze groepen ontvangen een uitnodiging voor de eerste vaccinatieop zaterdag 17 april in sporthal de Trimmer te Dokkum. Dit is tevens een GGD priklocatie-locatie. De tweede vaccinatie zal gegeven worden op zaterdag 3 juli. Alleen wanneer u tot één van deze groepen behoort en op 15 april nog geen uitnodiging heeft ontvangen, kunt u hierover contact opnemen met de huisartspraktijk.
  • Voor alle andere patiënten geldt: op dit moment kunnen wij niet anders dan u om geduld vragen. Wij weten niet wanneer u aan de beurt bent voor vaccinatie. “ Ik kan niet op de datum die op de brief staat ” Op de uitnodiging staat een datum en een bepaald tijdstip. Er kan niet worden geruild van tijdstip en ook de datum staat vast. Kunt u niet op de genoemde datum of het tijdstip, dan kunnen wij u op dit moment nog geen alternatieve datum geven. Wij hebben een zaterdag gereserveerd voor deze vaccinatieronde zodat er zo veel mogelijk mensen de kans krijgen om te komen, zonder vrij te moeten nemen.
  • “ Ik wil wel een coronavaccinatie, maar niet het AstraZeneca vaccin ” Huisartsen ontvangen van het RIVM alleen het AstraZeneca vaccin, er is géén alternatief corona- vaccin van een ander merk bij de huisarts beschikbaar. Kortom: er is dus geen keuze in een ander merk vaccin. Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. Samen krijgen we corona eronder.

“ Ik wil wel een coronavaccinatie, maar niet het AstraZeneca vaccin ”
Huisartsen ontvangen van het RIVM alleen het AstraZeneca vaccin, er is géén alternatief corona-
vaccin van een ander merk bij de huisarts beschikbaar. Kortom: er is dus geen keuze in een ander
merk vaccin. Uiteraard staat onze patiëntenzorg voorop. We plannen het vaccineren zo in dat dit spoedig en goed kan plaatsvinden, naast de zorg voor al onze patiënten. Samen krijgen we corona eronder.

Wilt u meer weten over vaccinatie tegen corona?
In deze folder van de overheid wordt de vaccinatie uitgelegd. Ook kunt u deze video bekijken waarin
dit in eenvoudige taal wordt uitgelegd. Of kijk op Thuisarts.nl voor betrouwbare informatie over de vaccinatie tegen corona.